• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych

Podstawową formą dostarczania wartości naszym Klientom jest tworzenie i wdrażanie indywidualnych rozwiązań informatycznych na bazie oferowanych przez nas systemów, ale projektowanych zgodnie ze specyficznymi potrzebami organizacji Klienta oraz najlepszą praktyką i wiedzą naszych specjalistów.

 

Po latach ciągłego doskonalenia swojej oferty nasza firma zapewnia wysoką skuteczność i jakość końcowych produktów wdrażanych w ramach prowadzonych przez nas projektów informatycznych. Metodologię wdrożeń opieramy na wewnętrznym standardzie o nazwie eTRONIC bazującym na regułach metody PRINCE2 dodatkowo wzbogaconych o nasze doświadczenie i narzędzia wspomagające zarządzanie zadaniami i zasobami projektu. W każdym projekcie realizujemy szereg prac o odpowiedniej skali i zakresie, takich jak:

 • analiza wymagań wobec oczekiwanego rozwiązania powiązana z analizą biznesową środowiska i procesów w obszarze zarządzania majątkiem technicznym oraz ewentualnie innych obszarach odpowiednich dla specyfiki rozwiązania;
 • opracowanie koncepcji rozwiązania osadzonej w procesach realizowanych przez dostarczane systemy, włącznie z mapami procesów, specyfikacją funkcjonalną, specyfikacją techniczną środowiska i precyzyjnym odniesieniem do wszystkich pozycji listy wymagań Klienta; w rezultacie powstaje dokument nazywany „Projektem wysokiego poziomu” (High-level Definition, HLD), który podlega formalnemu zatwierdzeniu przez Klienta i stanowi podstawę do projektowania szczegółowej funkcjonalności i konfigurowania rozwiązania;
 • opracowanie detali procesów, modułów, formatek, procedur, funkcji i elementów bazy danych opisanych dokumentami specyfikacji funkcjonalnej (Low-level Definition, LLD);
 • wykonanie konfiguracji prototypu rozwiązania;
 • zebranie danych oraz ich migracja do bazy systemu;
 • pełna konfiguracja rozwiązania w środowisku testowym zgodnie z dokumentacją projektową;
 • integracja wdrażanego systemu z systemami zewnętrznymi w ramach dostarczanego rozwiązania (np. z SAP, Oracle, Axapta, Sun, systemami typu GIS, SCADA, platformy zakupowe, itp.);
 • opracowanie przypadków testowych i testowanie rozwiązania w środowisku testowym;
 • opracowanie dokumentacji systemu, w tym – instrukcji dla poszczególnych grup użytkowników;
 • szkolenia administratorów i użytkowników końcowych;
 • uruchomienie środowiska produkcyjnego i nadzór nad rozpoczęciem regularnego użytkowania rozwiązania;
 • wsparcie użytkowników w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Eurotronic posiada w swojej strukturze wyodrębniony dział wsparcia użytkowników dostarczonych rozwiązań realizujący zawarte umowy z naszymi Klientami w tym zakresie.