• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

SZEOR

SZEOR jest zintegrowanym systemem przeznaczonym do ewidencji, odczytu i analizy parametrów eksploatacyjnych instalacji technologicznych, przesyłowych i magazynowych: rurociągów, zbiorników, aparatów i pozostałych urządzeń używanych w sektorze chemicznym i naftowym.

 

System SZEOR umożliwia m.in.:

 • Minimalizację ryzyka utraty korzyści finansowych na skutek wystąpienia awarii na instalacji technologicznej lub przesyłowej;
 • Strukturalną ewidencję i paszportyzację instalacji technologicznych oraz pozostałych obiektów technicznych;
 • Ewidencję w centralnej bazie danych wszelkich dokonanych pomiarów i badań, m.in.: RTG, PMI, VT, PT, UT;
 • Zapewnienie jednolitego standardu rejestracji pomiaru oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą;
 • Analizy przyczynowo-skutkowe oraz określanie trendów postępującego ubytku grubości ścianek zgodne z normami:
  • API570 7.1.1, 7.2;
  • API574 11.2;
  • ASME B31.3 304.1.2, 304.1, 304.5.3;
  • API 579-1/ASME FFS-1;
 • Analizę i planowanie optymalnej częstości przeglądów wg metody Risk-based Inspections (RBI) na bazie:
  • trendu ubytku grubości ścianek,
  • terminu zużycia (cyklu życia),
  • indeksu krytyczności (poziomu ufności);
 • Planowanie inspekcji oraz ich rejestrację;
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną;
 • Obsługę graficzną rysunków izometrycznych powiązanych z wynikami pomiarów;
 • Pełną integrację z przedsiębiorstwem klienta – w tym z CMMS, ERP.

 

 

SZEOR zapewnia wysoki stopień personalizacji, przez co czas wymagany na znalezienie potrzebnych informacji jest skrócony do minimum. Każdy z użytkownikówdzięki mnogości funkcji będzie mógł skonfigurować ilość, formę oraz zakres wyświetlanych danych według własnych preferencji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach SZEOR?

Skontaktuj się z nami