• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

ZMT

Wieloletnie doświadczenia zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych wdrożeń oraz wykorzystanie efektywnego narzędzia developerskiego pozwoliły nam stworzyć prosty i wydajny system, który usprawni, ułatwi i wesprze codzienną pracę jednostek utrzymania ruchu. Nasz autorski system ZMT (co oznacza Zarządzanie Majątkiem Trwałym) umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie budynków, instalacji i maszyn, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych.

 

System ZMT obsługuje następujące obszary funkcjonalne:

 • ewidencję techniczną majątku: budynków, maszyn, urządzeń i instalacji – produkcyjnych i nieprodukcyjnych;
 • historię eksploatacyjną obiektów – wszelkie wykonane prace, przeglądy, awarie, zużyte materiały i poniesione koszty;
 • ewidencję pomiarów charakterystycznych wielkości operacyjnych i diagnostycznych;
 • zarządzanie zleceniami pracy typu: naprawy, remonty i przeglądy;
 • gospodarkę magazynową – magazyny materiałów i części zamiennych;
 • gospodarkę narzędziową – ewidencja narzędzi, wydawanie, legalizacje, kalibracje, naprawy i likwidacje narzędzi;
 • zarządzanie pracami smarowniczymi i gospodarkę olejową;
 • zakupy materiałów i usług – w powiązaniu z planowanymi pracami;
 • zarządzanie umowami z wykonawcami;
 • harmonogramowanie pracy personelu technicznego;
 • zarządzanie eksploatacją floty pojazdów;
 • analizy i raportowanie techniczne i finansowe;
 • moduły dodatkowe: obsługa kodów kreskowych, powiadomienia SMS i email, kreator raportów, podpis elektroniczny.

 

ZMT oparty jest o architekturę trójwarstwową, z wykorzystaniem:

 • standardowo MS SQL Server, jako platformy bazodanowej;
 • IIS, jako serwera aplikacji;
 • najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jako klienta aplikacji – IE, Firefox, Chrome.

 

System został zbudowany w całości w technologii ASP.NET z wykorzystaniem .NET Framework w wersji 3.5.

 

Jakie korzyści oferuje ZMT w swojej standardowej konfiguracji? – Oto kilka przykładów:

 • Ewidencja budynków, linii produkcyjnych, instalacji, maszyn, urządzeń i podzespołów w ramach całego zakładu produkcyjnego wraz z możliwością załączenia kompletnej dokumentacji technicznej w tym rysunków, kart gwarancyjnych, skanów, informacji o przeglądach i naprawach oraz materiałów multimedialnych (np. nagrań dźwiękowych, filmów video oraz modeli przestrzennych 3D).
 • Tworzenie pełnej historii serwisowej eksploatowanego majątku trwałego wraz z analizą kosztową uwzględniającą wykonane prace i zużyte materiały.
 • Planowanie przeglądów okresowych i prac konserwacyjnych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) z możliwością konfrontacji zakresu prac planowanych do realizacji, z dostępnością własnych zasobów ludzkich, z odpowiednimi kwalifikacjami oraz niezbędnymi zasobami materiałowymi, jak również z możliwością wykorzystania firm zewnętrznych.
 • Zaplanowanie harmonogramu czasu pracy pracowników własnych oraz pracowników zewnętrznych firm serwisujących z możliwością prowadzenia harmonogramu wielozmianowego lub wielobrygadowego, wraz z przypisanymi informacjami o stawkach godzinowych, uprawnieniach i szkoleniach pracowników własnych i firm zewnętrznych.
 • Bieżący monitoring przeglądów i prac zaplanowanych w odniesieniu do zdefiniowanego harmonogramu, z funkcją powiadamiania o odstępstwach czasowych lub nie zrealizowanych pracach.
 • Szybka rejestracja zdarzeń awaryjnych w odniesieniu do konkretnego obiektu, następnie rozliczenie wykonanej pracy własnej jak i działań zewnętrznych firm serwisowych.
 • Klasyfikacja awarii wraz z możliwością przypisania indywidualnych kodów, co pozwala na generowanie zestawień, analiz niezawodności i raportów w podziale na typy zdarzeń, czas ich trwania, umiejscowienie w perspektywie czasowej, a w konsekwencji wygenerowanie wskaźników niezawodności i skuteczności operacyjnej.
 • Automatyczne powiadamianie o awarii krytycznej powodującej postój obiektu ze zdefiniowaną skróconą ścieżką powiadamiania i akceptacji takiego zdarzenia.
 • Wprowadzenie zakresów zadań i czynności przeglądowych wg okresów czasowych (np. co tydzień, miesiąc, kwartał lub rok) lub eksploatacyjnych (cykle, przebiegi, godziny pracy).
 • Optymalne wykorzystywanie kategoryzacji i słowników danych zapewniających wysoką jakość informacji w systemie.
 • Obsługa potrzeb materiałowych dla prac i obiektów zapewniająca kontrolę na każdym etapie – od zaplanowania, do zużycia.
 • Prosty i szybki eksport danych do Excela w obrębie wielu obszarów systemu, dający możliwość dalszej obróbki wyeksportowanych danych.
 • Generowanie danych na potrzeby dedykowanych raportów oraz analiz i statystyk dotyczących danych technicznych, serwisowych oraz finansowych, pozwalających na optymalne zarządzanie nie tylko kosztami ale również własnymi i zewnętrznymi zasobami technicznymi i pracownikami.

 

Nasz system jest w 100% konfigurowalny oraz modyfikowalny dla potrzeb opracowania dowolnej funkcjonalności na życzenie Klienta.