• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

SZEOR

System SZEOR jest stale rozwijanym specjalistycznym rozwiązaniem informatycznym adresowanym przede wszystkim do sektora chemicznego i naftowego. Jest to rozwiązanie wspomagające nadzór nad instalacjami zawierającymi zbiorniki, aparaty i rurociągi w środowisku podatnym na korozję.

 

SZEOR jest zintegrowanym systemem przeznaczonym do ewidencji, odczytu i analizy parametrów eksploatacyjnych instalacji technologicznych, przesyłowych i magazynowych: rurociągów, zbiorników, aparatów i pozostałych urządzeń zabezpieczających. Kluczową funkcjonalnością systemu jest szacowanie cyklu życia instalacji oraz tworzenie i nadzorowanie planów badań i przeglądów. Wdrożenie systemu SZEOR pozwala na zautomatyzowanie nadzoru instalacji technologicznych podatnych na proces korozji, podlegających pomiarom grubości ścianek i innym badaniom diagnostycznym.

 

System SZEOR umożliwia:

 • minimalizację ryzyka utraty korzyści finansowych na skutek wystąpienia awarii na instalacji technologicznej lub przesyłowej;
 • znaczną redukcję stawek ubezpieczeniowych dla instalacji objętych tym systemem;
 • strukturalną ewidencję i paszportyzację instalacji technologicznych oraz pozostałych obiektów technicznych;
 • ewidencję w centralnej bazie danych wszelkich dokonanych pomiarów i badań;
 • zapewnienie jednolitego standardu rejestracji pomiaru oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą;
 • analizy przyczynowo-skutkowe oraz określanie trendów postępującego ubytku grubości ścianek;
 • analizę i planowanie optymalnej częstości przeglądów wg metody Risk-based Inspections (RBI) na bazie:
  • trendu ubytku grubości ścianek,
  • terminu zużycia (cyklu życia),
  • indeksu krytyczności (poziomu ufności);
 • przypominanie o terminach kolejnych badań oraz automatyczna generacja zleceń przeglądowych;
 • ewidencję wszystkich badań, m.in.: RTG, PMI, VT, PT, UT,
 • generowanie zapotrzebowań na usługi wykonania pomiarów,
 • ewidencję personelu technicznego obsługującego instalacje,
 • obsługę graficzną rysunków izometrycznych powiązanych z wynikami pomiarów.

SZEOR wspiera również koordynację terminów realizacji prac oraz szczegółowy zapis z rewizji, badań i sugestii, co do dalszej eksploatacji obiektów. Wdrożenie systemu SZEOR umożliwi wprowadzanie standardu w zakresie nadzoru nad obiektami technologicznymi takimi jak rurociągi, aparaty, zbiorniki i zawory. Dzięki temu możliwe będą analizy porównawcze w trybie „on-line” i co się z tym wiąże – wsparcie dla podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych.

 

Dzięki wdrożeniu systemu SZEOR możliwe będzie również uzyskanie oszczędności w wydatkach na inspekcje i przeglądy wynikające z racjonalnie prowadzonej polityki przeglądów, np. stosowanie przesunięć terminów dozwolonych przepisami UDT oraz TD w celu wydłużenia czasu pracy i dopasowania inspekcji do postojów remontowych.

 

SZEOR zapewnia wysoki stopień personalizacji, przez co czas wymagany na znalezienie potrzebnych informacji jest skrócony do minimum. Każdy z użytkowników dzięki mnogości funkcji będzie mógł skonfigurować ilość, formę oraz zakres wyświetlanych danych według własnych preferencji.
Kolejną istotną korzyścią biznesową wdrożenia systemu SZEOR jest również możliwość zawierania umów ubezpieczeniowych na korzystniejszych warunkach dzięki posiadaniu wysokiej jakości udokumentowanych danych w zakresie wykonanych pomiarów i czynności obsługowych oraz możliwości systematycznego monitorowana i przewidywania stanu technicznego eksploatowanych instalacji i urządzeń.