• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

MP2

System MP2 jest uznanym na rynku światowym kompletnym pakietem oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obejmuje on zarówno zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu jak i prowadzeniem efektywnej konserwacji zapobiegawczej. MP2 posiada funkcjonalne narzędzia wspomagające zarządzanie majątkiem udostępniając analizę historii serwisowej oraz strukturę poniesionych nakładów na jego utrzymanie. System zapewnia obsługę gospodarki remontowej, serwisów, magazynu i zaopatrzenia wraz z zarządzaniem posiadanymi zasobami ludzkimi.

 

MP2 zapewnia wydajne i łatwe w użyciu narzędzia analiz i raportowania, udostępniając setki predefiniowanych raportów oraz ponad 300 wykresów. Dostępne standardowo raporty i wykresy mogą być dostosowane przez użytkownika do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa bez wymaganej wiedzy programistycznej. MP2 oparty jest o architekturę klient-serwer i może być implementowany na bazach danych: MS Access, MS SQL 2000 lub ORACLE. Jest również w pełni przystosowany do integracji z systemami ERP, finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi, GIS lub innymi aplikacjami według aktualnych potrzeb.

Zakres funkcjonalny MP2 obejmuje podstawowe obszary i procesy wykorzystywane w operacyjnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, a w tym:

 • ewidencję obiektów technicznych wraz z historią eksploatacyjną, kosztami utrzymania i dokumentacją;
 • zgłaszanie usterek i problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz przekazywanie ich służbom utrzymania wraz z automatycznym powiadamianiem (email, SMS);
 • uruchamianie zleceń na prace serwisowe i remontowe, planowane i awaryjne;
 • tworzenie zakresów oraz planowanie przeglądów i prac konserwacyjnych;
 • harmonogramowanie i koordynacja pracy personelu działu utrzymania ruchu;
 • prowadzenie gospodarki magazynowej oraz realizacja potrzeb materiałowych;
 • obsługa pełnego cyklu zaopatrzenia: zapotrzebowania, zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dostawy;
 • budżetowanie bieżącego utrzymania majątku oraz projektów remontowych i modernizacyjnych;

System obsługuje również kody kreskowe oraz może być używany na urządzeniach przenośnych. Dostęp do Internetu zapewnia moduł WebLink, który umożliwia wykonywanie szeregu funkcji poprzez przeglądarkę internetową.