• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

Infor EAM

Oferowany przez Eurotronic system Infor EAM (aktualnie w wersji 11) jest jednym z czołowych produktów informatycznych klasy Enterprise Asset Management w skali światowej, który zakupiło już ponad 15000 firm i organizacji większości branż. System ten obsługuje kluczowe procesy i dane niezbędne w sprawnym i skutecznym zarządzaniu obiektami wymagającymi nakładów na zapewnienie ich oczekiwanej funkcjonalności.

Infor EAM stanowi efektywne narzędzie zwiększania zwrotu z inwestycji w środki trwałe poprzez poprawę dostępności i niezawodności urządzeń, optymalizację kosztów komponentów i zużywanej energii oraz zapewniane zgodności konfiguracji obiektów z obowiązującymi przepisami. System ten również w znacznym stopniu pomaga kontrolować koszty związane z wykonawcami zewnętrznymi i dostawcami oraz ich gwarancjami na dostarczane komponenty i usługi.

Eurotronic rozwija i doskonali własne metody i narzędzia pomocne w budowaniu rozwiązań opartych na Infor EAM indywidualnie dostosowywanych do specyficznych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa Klienta. Mamy w tym zakresie największe doświadczenie w kraju.

Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu cech systemu Infor EAM zapewniających elastyczną platformę podatną na tworzenie niestandardowych konfiguracji oraz niemal nielimitowaną integrację z systemami zewnętrznymi.