• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

eService

Moduł eService – stanowi środowisko instalowane po stronie kontrahenta, np. generalnego wykonawcy projektu lub firmy serwisowej zakontraktowanej na podstawie długoterminowej umowy. Umożliwia on bezpieczne wprowadzanie danych oraz uzyskiwanie informacji online bezpośrednio przez firmę zewnętrzną, co znacznie przyśpiesza i usprawnia realizację prac. Moduł eService pozwala m.in. na:

 • przyjmowanie przez wykonawcę zgłoszeń online na usługę serwisową;
 • uruchamianie zlecenia online przez wykonawcę;
 • bieżącą rejestrację pracowników wykonawcy w siedzibie firmy zlecającej;
 • dzienne raportowanie wykonania robót wg harmonogramu oraz ich automatyczną wycenę zgodnie z kontraktem;
 • ewidencję zabudowanych materiałów dostarczanych przez wykonawcę zgodnie ze specyfikacją materiałową;
 • kontrolę postępu prac po stronie wykonawcy na podstawie zakresu wynikającego z zamówienia lub umowy;
 • wystawianie protokołów odbioru przedkładanych do weryfikacji i akceptacji;
 • wystawianie faktury online za wykonane prace;
 • otrzymywanie reklamacji i zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji wykonawcy.

Zakres merytoryczny tego modułu jest w dużym stopniu definiowalny i zależny od wymagań określonych w założeniach do konfiguracji indywidualnego rozwiązania.