• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

eMobile

Współczesna technologia informatyczna sprowadza systemy do miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy. Z tym założeniem Eurotronic rozwija własne środowisko mobilne współpracujące z systemami Infor EAM, ZMT, ZMT Service, ZMT Invest, MP2 oraz SZEOR. Dla każdego z tych systemów zostały opracowane specyficzne konfiguracje, które mogą być uruchamiane na urządzeniach przenośnych typu laptop, tablet, PDA lub smartfon, wyposażonych w ekran dotykowy. Obsługiwane są wszystkie podstawowe przeglądarki stosowane w urządzeniach mobilnych.

 

Aplikacje eMobile mogą być używane w trybie offline lub online, w zależności od potrzeb wymiany danych. Głównym celem wykorzystania takich rozwiązań jest wyeliminowanie dokumentów papierowych pośredniczących w zbieraniu danych wprowadzanych następnie do systemu, co może generować błędy oraz opóźnia proces.

 

Funkcjonalność modułu eMobile jest każdorazowo dostosowywana do wymagań procesów informacyjnych, ale ogólnie nasze rozwiązanie może obsługiwać kilka podstawowych funkcji.

 

Rejestry systemowe
Wszystkie rejestry (katalogi) wykorzystywane w ramach realizowanych procesów są przenoszone z centralnej bazy danych w podczas każdej aktualizacji. W celu ograniczenia zakresu przenoszonych danych rejestry mogą być ograniczane za pomocą filtrów systemowych przypisanych do użytkownika. Przykładowo, eMobile posługuje się katalogami obiektów (budynków, maszyn, urządzeń, instalacji), pracowników, jednostek organizacyjnych, kont, kodów klasyfikacji, lokalizacji, itp.

 

Zgłoszenia potrzeb serwisowych
Każdy uprawniony pracownik może wprowadzać zgłoszenia uszkodzeń lub nieprawidłowości adresowane do służb utrzymania z wnioskiem o interwencje w określonym czasie.

 

Zlecenia pracy
Zlecenie jest podstawową jednostką operacyjną w obszarze utrzymania majątku technicznego. Zakres danych wyjściowych obejmuje m.in.:

 • dane podstawowe zlecenia;
 • czynności zlecenia wraz zakresami rzeczowymi;
 • listy materiałowe z planowanymi ilościami;
 • trasy przeglądowe wraz z punktami pomiarowymi;
 • sprzęt i narzędzia zaplanowane dla zlecenia;
 • przypisani pracownicy i specjalizacje;
 • załączone dokumenty zewnętrzne.

 

Aktualizacja danych może obejmować:

 • przepracowane godziny pracy;
 • pobrane i użyte części zamienne i materiały;
 • wyniki przeglądu dla poszczególnych punktów;
 • wykorzystanie sprzętu;
 • dołączenie nowych plików zewnętrznych;
 • zmiana statusu realizacji zlecenia bądź czynności.

 

Obsługa operacji magazynowych
Wykorzystanie urządzeń przenośnych posiadający czytnik kodów kreskowych umożliwia rejestracje danych związanych z podstawowymi operacjami magazynowymi typu: wydawanie materiału, zwrot do magazynu, inwentaryzacja. Operacje te nie wymagają pobierania danych źródłowych, przez co aktualizacja danych może być realizowana jednostronnie.