• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

ANDON

Rzeczywisty proces produkcyjny wiąże się z występowaniem zdarzeń nieplanowanych, które mogą mieć wpływ na wydajność i ciągłość produkcji. Występowanie takich zdarzeń, choć niepożądane, jest stosunkowo częste i niestety rzutuje na jakość, terminowość i końcowe koszty produkcji. Dlatego istotną kwestią jest jak najwcześniejsze zgłoszenie wystąpienia nieprawidłowości oraz szybka reakcja służb odpowiedzialnych za ich usunięcie.

 

W tym celu firma Eurotronic oferuje system ANDON, który pozwala operatorom maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych na natychmiastowe zgłaszanie problemów zaistniałych na ich stanowiskach pracy.
System ANDON swoją funkcjonalnością idealnie wpisuję się w koncepcję Lean Manufacturing, usprawniając znacznie organizację procesu produkcyjnego. Ogranicza czas trwania przestojów produkcyjnych poprzez natychmiastową i czytelną wizualizację zaistniałego problemu.
Jednocześnie system przekazuje informacje o wystąpieniu problemów do służb odpowiedzialnych za utrzymywanie ciągłości i płynności procesu produkcji.

 

Korzyści z wdrożenia systemu ANDON:

 • Skrócenie czasu od momentu zgłoszenia do usunięcia usterki.
 • Raportowanie wskaźników obejmujących obszar niezawodności – MTBF, MTTR.
 • Dodatkowe raporty: DLE – dzienna efektywność produkcji, mikroprzestoje, awarie, TRS, NTRS.
 • Bieżąca wizualizacja stanu pracy maszyn i linii produkcyjnej.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników uczestniczących w procesie produkcji.
 • Realizacja strategii „Lean Manufacturing”.
 • Precyzyjny zakres informacji w raportach zmianowych z produkcji.
 • Redukcja wad produkowanych wyrobów, wzrost jakości.

Proponowany system ANDON może również zbierać dane o stanie maszyny bezpośrednio ze sterowników PLC odpowiedzialnych za pracę maszyn, bądź z systemów HMI/SCADA renomowanych producentów. Korzyścią takiego zaawansowanego rozwiązania jest automatyczna reakcja na przekroczenie tolerancji parametrów zanim nastąpi działanie operatora lub niedostrzegalnych dla operatora. Bogaty zbiór obsługiwanych interfejsów i driverów komunikacyjnych pozwala zintegrować system z platformą automatyki i systemami IT danego przedsiębiorstwa. W ten sposób może zostać wyeliminowana konieczność manualnego uruchamiania kolumn sygnalizacyjnych, zautomatyzowany zostaje proces graficznej wizualizacji, oraz bezpośrednia agregacja informacji o zgłoszeniach i wykonanych pracach w systemie CMMS/EAM.