• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

MP2

System MP2 jest uznanym na rynku światowym kompletnym pakietem oprogramowania wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu w małych i średnich przedsiębiorstwach. Obejmuje on zarówno zagadnienia związane z bieżącym utrzymaniem ruchu jak i prowadzeniem efektywnej konserwacji zapobiegawczej.

 

Funkcje MP2 obejmują podstawowe obszary i procesy wykorzystywane w operacyjnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa, a w tym m.in.:

 • Ewidencję obiektów technicznych wraz z historią eksploatacyjną, kosztami utrzymania i dokumentacją;
 • Zgłaszanie usterek i problemów związanych z funkcjonowaniem obiektów oraz przekazywanie ich służbom utrzymania wraz z automatycznym powiadamianiem (email, SMS);
 • Uruchamianie zleceń na prace serwisowe i remontowe, planowane i awaryjne;
 • Tworzenie zakresów oraz planowanie przeglądów i prac konserwacyjnych;
 • Harmonogramowanie i koordynacja pracy personelu działu utrzymania ruchu;
 • Prowadzenie gospodarki magazynowej oraz realizacja potrzeb materiałowych;
 • Obsługa pełnego cyklu zaopatrzenia: zapotrzebowania, zapytania ofertowe, oferty, zamówienia, dostawy;
 • Budżetowanie bieżącego utrzymania majątku oraz projektów remontowych i modernizacyjnych;

 
Przykładowe zrzuty ekranów MP2:

 

Magazyn – kartoteka części zamiennych, zakładka z historią użycia;

 

Zadania – moduł planowania czasowego zadań w MP2;


 

System obsługuje również kody kreskowe oraz może być używany na urządzeniach przenośnych. Dostęp do Internetu zapewnia moduł WebConnect, który umożliwia wykonywanie szeregu funkcji poprzez przeglądarkę internetową.