close

Rozwiązania niestandardowe Eurotronic

W kilkunastoletniej historii realizacji projektów informatycznych opartych na systemie Infor EAM (wcześniej Datastream 7i) specjaliści Eurotronic zdobyli unikalne doświadczenie w tworzeniu rozwiązań odpowiadających w pełni specyficznym potrzebom naszych Klientów. Standardowa konfiguracja Infor EAM w każdym przypadku była mniej lub bardziej modyfikowana, tak aby rozwiązanie maksymalnie odpowiadało oczekiwanej funkcjonalności. Nasze modyfikacje wykonywane są na własnej, stale doskonalonej platformie w pełni zintegrowanej programowo i wizualnie z formatkami oraz bazą Infor EAM. Modyfikacje te są obsługiwane również w przypadku podwyższania wersji systemu w ramach wsparcia Klienta, tak więc są to produkty rozwojowe. Oto kilka przykładów naszych aplikacji tworzących wartość dodaną do standardowych modułów i funkcji systemu Infor EAM.

 

 

Postoje Remontowe
Przygotowanie i realizacja dużych postojów remontowych obejmujące opracowanie i wycenę zakresu prac, harmonogramowanie działań przygotowawczych i prac postojowych, inteligentną obsługę znacznej ilości zapotrzebowań materiałowych, współpracę online z wykonawcami, generowanie zleceń dla wykonawców, precyzyjne monitorowanie postępu prac, rozliczanie zleceń postojowych, analizę wykonania prac i na koniec, archiwizowanie pełnego pakietu informacji o postoju w bazie wiedzy. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla wszystkich branż realizujących postoje wymagające znacznej koncentracji zasobów oraz ogromnego wysiłku organizacyjnego.

 

 

Budżetowanie EAM
W odróżnieniu od standardowego modułu Budżet opracowane rozwiązanie pokrywa pełen proces budżetowania rocznego utrzymania obiektów, począwszy od zgłaszania potrzeb budżetowych, poprzez tworzenie zadań budżetowych i propozycji budżetów cząstkowych przez Właścicieli Budżetów, konsolidację wersji budżetu EAM, weryfikację wersji, procedurę zatwierdzania wersji, optymalizację i korektę wersji – aż do etapu użytkowania zatwierdzonej wersji końcowej. Wszystkie nowe zlecenia pracy są na bieżąco weryfikowane pod względem dostępności środków budżetowych a ich koszty aktualizują pulę dostępnych środków dla danych pozycji budżetowych.

 

 

Projekty
Zaawansowana wersja modułu wspierającego projekty inwestycyjne i kosztowe, która pokrywa proces od złożonego wniosku o uruchomienie projektu, poprzez kalkulację i budżetowanie, przygotowanie techniczne i organizacyjne projektu, wystawienie zleceń, realizację potrzeb materiałowych, harmonogramowanie prac, raportowanie postępu zadań projektu, aż po rozliczenie projektu i ewentualne wygenerowanie dokumentów przyjęcia środka trwałego na stan (OT).

 

 

Zaawansowane planowanie zleceń
Moduł zaprojektowany przede wszystkim dla koordynacji dużej liczby prac wynikających z otwartych zleceń realizowanych przez wielu wykonawców zewnętrznych w oparciu o dowolny schemat rozliczeniowy – wg cen ryczałtowych, wg rbg normatywnych, rzeczywistych lub inny. Realizuje model planowania kroczącego z kontrolą pracochłonności, stopnia zaawansowania rzeczowego, kontrolą zakresu pozostałego do wykonania oraz szacowania ryzyka opóźnień. Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie istniejącej funkcjonalności planowania zleceń wg działów, pracowników i specjalności zawodowych.

 

 

Zaawansowana obsługa potrzeb materiałowych
Funkcja ta zastępuje standardowe zestawienie materiałowe do zlecenia i umożliwia sprawne tworzenie dużych list materiałowych oraz półautomatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych dla pozycji z tych zestawień wraz z eksportem transakcji do zewnętrznego systemu ERP – o ile zachodzi taka potrzeba. Wykorzystywana jest przede wszystkim do obsługi projektów postojowych, inwestycyjnych i remontowych.