close

Przewalutowanie systemów w Orlen Lietuva

Jak zapewne wiecie od 1 stycznia 2015 Litwa jest 19 państwem strefy euro i ostatnim z krajów bałtyckich, przyjmującym wspólną walutę. Lit, którym Litwini posługiwali się przez ostatnie 21 lat oraz w okresie międzywojennym odchodzi w zapomnienie. Dla lokalnych przedsiębiorstw oznaczało to konieczność dostosowania systemów IT do nowych uwarunkowań formalno- prawnych. Zmiany te dotyczyły jednego z naszych kluczowych klientów Orlen Lietuva. Za ich przeprowadzenie odpowiadał zespół Konsultantów Eurotronic.

 

Celem projektu było „przełączenie” aplikacji Infor EAM (D7i) i eService na walutę Euro. Aby sprawnie przeprowadzić tę zmianę, zostało stworzone zupełnie nowe środowisko („EURO”), będące odwzorowaniem poprzedniej infrastruktury („LTL”). Wymagało to przeprowadzenia wielu zmian i operacji polegających m.in. na usunięciu z nowego systemu produkcyjnego „EURO” danych biznesowych i pozostawieniu jedynie dokumentów otwartych i długoterminowych.

 

W oparciu o ustalony kurs euro / lit zostały przeliczone poszczególne katalogi firm serwisowych oraz budżety. Kolejny krok to ich import do obecnego środowiska „EURO”. Niezbędna była również adaptacja określonych procedur systemowych oraz aktualizacja etykiet na formatkach aplikacyjnych (zamiana wyświetlanego LTL na EUR).

 

Do nowego systemu produkcyjnego trafiły także wybrane dokumenty „LTL”. Oczywiście trzeba je było dostosować do nowych standardów. Dla naszych Konsultantów to banał 😉 Aby użytkownicy nie wygenerowali niepotrzebnego bałaganu, wprowadzony został mechanizm blokujący im możliwość edycji danych z datą sprzed 1 stycznia 2015 r. Na tym jednak nie koniec. Modyfikacja obejmowała również przebudowę integracji D7i z systemem nadrzędnym Oracle (zmiana kodów magazynów, wartości podstawowych parametrów systemowych, nazw obiektów bazy danych).

 

I tak oto powstało nowe środowisko, które obecnie w sposób efektywny jest wykorzystywane przez Klienta. Z dniem 1 stycznia 2015 r. infrastruktura „LTL” przekształciła się w archiwum – dostępne jedynie do odczytu.

 

Migracja trwała zaledwie 4 miesiące i jak zwykle zakończyła się sukcesem J Wyzwaniem, któremu z łatwością stawiliśmy czoła był niezwykle ograniczony czas realizacji przedsięwzięcia. Wynikało to w dużej mierze z uwarunkowań formalnych narzucających ściśle określony termin zakończenia prac. Gdyby nie nasi Konsultanci – nie wiadomo jak by się to zakończyło 🙂 Ich sprawne i szybkie działanie zaowocowało bezkolizyjnym przejściem systemów na nową walutę euro. Gratulacje chłopaki!