close

Projekt R&D według autorskiego pomysłu

Aktywnie uczestniczymy w ulepszaniu unijnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji! Kapella otrzymała grant z UE na rozwój nowatorskiego systemu sterowania oświetleniem z funkcją strażnika mocy. Jest to nasze autorskie rozwiązanie. W realizację projektu zaangażowany jest Piotr Delgacz i Michał Kętrzyński z Działu Automatyki i Monitoringu Eurotronic, zaś ze strony Kapelli – Paweł Sobczak i Arek Tomaszewicz. Wartość inwestycji szacowana jest na 4 mln zł, z czego ponad połowa finansowana jest ze środków UE.

 

Rozwiązanie zostało zaprojektowane w oparciu o technologię PLC (ang. Power Line Communication), postrzeganą obecnie jako standard przyszłości. Kluczową zaletą PLC jest możliwość wykorzystania do przesyłu informacji już istniejącej infrastruktury sieciowej, bez konieczności instalacji dodatkowego okablowania. Umożliwia ona transmisję danych za pośrednictwem linii sieci energetycznej.

 

W naszym systemie dzięki komunikacji PLC możemy sterować oprawami oświetleniowymi. Odbywa się to bez udziału dodatkowych kabli sygnałowych czy komunikacji radiowej. Wystarczy podłączyć lampę do gniazdka, z którego sygnał  z komendami włączenia/wyłączenia bądź ustawienia poziomu natężenia światła, docierają bezpośrednio do lampy. Do zarządzania całą instalacją oświetleniową służy stworzona przez nas aplikacja umożliwiająca połączenie lamp w grupy funkcjonalne (parking, oświetlenie piętra, itp.). Co istotne, system sterowania oświetleniem zostanie wyposażony w szereg przydatnych funkcjonalności umożliwiających m.in. automatyczne dostosowywanie oświetlenia do warunków atmosferycznych: dostępnego oświetlenia naturalnego.

 

Dodatkową zaletą systemu jest funkcja strażnika mocy. Mechanizm jej działania doskonale obrazuje przykład galerii handlowej lub dużego biurowca, gdzie występują obszary nie wymagające 100% intensywności światła. Warto podkreślić, że większość instalacji oświetleniowych dostarcza więcej mocy niż jest to wymagane. Idealnym rozwiązaniem jest w takim przypadku „strażnik mocy”. Odpowiada on za analizę aktualnego poziomu zużycia energii przez dany obiekt versus moc zamówiona. Przekroczenie zamówionego zapotrzebowania skutkuje przykrymi konsekwencjami w postaci dodatkowych opłat karnych. Aby wyeliminować niepotrzebne wydatki monitorowany jest na bieżąco poziom konsumowanej energii. Kiedy wartość jej zużycia zbliża się do niebezpiecznego pułapu, system automatycznie może zmniejszyć poziom natężenia światła w poszczególnych grupach funkcjonalnych – przejściach technicznych, parkingach, itp. W ten sposób neutralizowany jest „peak,” a tym samym ryzyko przekroczenia górnej granicy.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Instytutem  Energetyki z Gdańska. Finalizacja projektu przewidziana jest na koniec 2015 r. Na obecnym etapie działa prototyp rozwiązania. Lampa została wyposażona w modemy komunikacyjne (PLC). Powstała też aplikacja sterująca oświetleniem poprzez wysyłanie sygnałów sterujących do sieci zasilającej. Za nami faza testów, która dowiodła poprawności funkcjonowania opracowanego mechanizmu. Przed nami kolejne wyzwania związane z dalszą rozbudową rozwiązania, implementacją pozostałych funkcjonalności i testów w warunkach rzeczywistych. Trzymamy kciuki za przyszłe sukcesy!