close

Eurotronic w nowej odsłonie

Szanowni Państwo,

 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowe oblicze marki Eurotronic. To pierwsza od ponad 20 lat funkcjonowania firmy tak zdecydowana zmiana wizerunku. Jesteśmy dumni z efektów przeprowadzonej rewitalizacji i żywimy głęboką nadzieję, że Państwa odbiór nowego znaku firmowego Eurotronic będzie równie pozytywny.


 Eurotronic = ETC w nowoczesnym wydaniu


Nazwa firmy i kolor pomarańczowy – znak charakterystyczny Eurotronic pozostają bez zmian. To sprawia, że nowe logo wyraża rozpoznawalne i powszechnie kojarzone przez naszych Klientów atrybuty – wypracowaną renomę i prestiż. Zachowana została ciągłość wizerunku, przy jednoczesnym wskazaniu ducha innowacyjności spójnego z branżą nowych technologii. Kolor szary obecny do tej pory zastąpiła czerń tożsama z rzetelnością, niezawodnością i profesjonalizmem.  Znak ma nowe pro­por­cje,  liter­nictwo i jest doskonałym przykładem nowoczes­nych tren­dów. Główną rolę odgrywa lekka typografia, dająca wię­cej prze­strzeni i świeżości.

 

Elementem, który szczególnie przyciąga uwagę jest sygnet (zapis słowa pisanego za pomocą formy graficznej zwiększającej czytelność przekazu) umieszczony z lewej strony, przed nazwą firmy. Ma on postać koła symbolizującego proces, pełen cykl (360°), rozwój, doskonałość oraz najwyższą jakość wpisaną w strategię działania spółki.

 

Nowe podejście do wizerunku zakłada posługiwanie się pełną oraz skróconą nazwą firmy. Forma oszczędna złożona z trzech liter „etc” (EUROTRONIC) uwzględnia aspekty praktyczne tzn. elastyczne dostosowanie znaku do różnych nośników informacji. Wprowadzony został również nowy claim (slogan korporacyjny). Sformułowanie „QUALITY FIRST” zastąpiło „Committed to Quality”, które jasno i czytelnie komunikuje kluczową wartość zakorzenioną w kulturze organizacyjnej Eurotronic.

euro_ec

 

 

 euro_ec1

 

 

Zmiana została podyktowana potrzebą dostosowania oblicza marki Eurotronic do najnowszych rozwiązań marketingowych i wizerunkowych oraz tempa rozwoju spółki. Nowe logo w sposób czytelny i spójny artykułuje unikalne cechy firmy za pomocą nowoczesnego designu.

 

Efekt rewitalizacji pozwolił wydobyć potencjał marki z zachowaniem jej unikalnych wartości wpisanych w „DNA” brandu, takich jak: jakość, innowacyjność, doświadczenie, bezpieczeństwo. Są to wartości niezmienne, którymi kierujemy się we współpracy z Państwem już od ponad 20 lat.