close

Kontakt

Eurotronic Sp. z o. o.

 

Adgar Park West / 4p.
Al. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa

sales@eurotronic.net.pl

 

 

 

Administratorem Twoich danych jest Eurotronic Sp. z o.o. (Adgar Park West / 5p., Al. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa, email: sales@eurotronic.net.pl).

Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres niezbędny, nie dłużej niż do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE.

Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE.

Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000300877
Kapitał zakładowy 16 050 000,00 zł (opłacony w całości)
Regon 141342323
NIP 113-27-11-170

 

 

 

Formularz kontaktowy