close

Kontakt

Eurotronic Sp. z o. o.

 

Adgar Park West / 5p.
Al. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa

sales@eurotronic.net.pl

 

 

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000300877
Kapitał zakładowy 16 050 000,00 zł (opłacony w całości)
Regon 141342323
NIP 113-27-11-170

 

 

Formularz kontaktowy