close

Infor EAM

Infor Global Solutions partner strategiczny Eurotronic oraz jeden z wiodących światowych dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw pod koniec ubiegłego roku wprowadził do oferty nową wersję systemu Infor EAM v.11. Z uwagi na zaimplementowane zmiany, jak również szereg praktycznych i funkcjonalnych zalet chcielibyśmy je Państwu zaprezentować w szerszym zakresie.

 

System został wyposażony w zupełnie nowy, niezwykle intuicyjny interfejs internetowy oparty na standardzie HTML5. Obsługuje multimedia, współpracuje  z wieloma przeglądarkami takim jak: Internet Explorer 10.0, 9.0, Google Chrome 30.x, Safari 6.0.5 (Mac). Infor EAM w wersji 11 oferuje również dostęp mobilny, nową, efektywną funkcję wyszukiwania po kilku polach oraz większą wydajność wyświetlanych stron.

 

Jakie zmiany wprowadzono?

 

Pojawiła się nowa, lekka i przejrzysta strona domowa:

 infor1

 

Działa nowy, odświeżony interfejs użytkownika:

 infor2

 

Istnieje możliwość wpisywania w komentarzu tagów html:

 

 infor3

 

Dla wersji 11 obowiązują następujące wymagania techniczne:

 

Serwer bazy danych:

 •  SQL Server 2008 (Enterprise or Standard)
 •  SQL Server 2008 R2 (Enterprise or Standard)
 •  SQL Server 2012 (Enterprise or Standard)

Serwer aplikacji:

 • Windows 2008 (64-bit),
 • Windows Server 2008 R2(64-bit),
 • Windows Server 2012

 

MS Project: 2003/2007/2010 Standard/Professional.

 

Nową funkcjonalnością jest filtrowanie F7/F8 z możliwością definiowania warunków:

 infor4

 

 

Wprowadzona została zmiana obsługi KPI i Listy zadań, w tym:

 • automatyczne odświeżanie
 •  metody wyliczania wartości dla nadrzędnego KPI (jako suma wartości wskaźników podrzędnych)
 •  nowa prezentacja KPI:
  • wykres kołowy
  • wykres kolumnowy
  • liczba
  • ikona
  •  prezentacja listy zadań z warunkowym kolorowaniem

 

Modyfikacji uległa obsługa hiperlinków:

 • definiowanie hiperlinków dla list i zakładek budowanych przy użyciu Grid Designer
 •  definiowanie wiele hiperlinków dla jednego pola
 •  wyróżnik dla pola, że istnieje hiperlink

 

 infor5

 

 

Nastąpiła zmiana obsługi załączników:

 • unikalność plików wczytywanych do systemu poprzez dodawanie daty i czasu do nazwy pliku
 •  fizyczne usuwanie plików z dysku
 •  definicja białej listy rozszerzeń załączników otwieranych z poziomu systemu
 •  dodawanie nowych dokumentów z poziomu zakładki Dokumenty
 •  nadawanie uprawnień do przycisków „Dodaj dokument” oraz „Wczytaj dokument”

 

Obowiązuje zmodyfikowana lista formatek otwieranych w bieżącej sesji:

 infor6

 

 

 

Ustawienie trybu dla sekcji w formatce:

> sekcja rozwinięta

 infor7

 

>sekcja zwinięta

 infor8

 

 

Ustawienie trybu dla sekcji w zakładce:

>sekcja rozwinięta

 infor9

 

 

 

>sekcja zwinięta

 infor10

 

 

Wprowadzono pola definiowane dla kolejnych formatek (UDFCHAR):

 • zapotrzebowania i pozycje zapotrzebowania
 • pozycje zamówień
 • czynności zleceń pracy
 • zgłoszenia
 • dostawcy
 • lista zadań
 • KPI

Dodatkowe zmiany funkcjonalne dla użytkownika obejmują:

 • grupową zmianę atrybutów dla kartoteki urządzeń
 •  generowanie opisu zlecenia pracy na podstawie wskazanego kodu problemu
 •  blokowanie zleceń pracy, które są w planowaniu
 •  informowanie użytkownika o wygaśnięciu konta
 •  ukrywanie globalnych DataSpy dla grup użytkowników

 

Z punktu widzenia administratora Infor EAM pojawiły się następujące zmiany funkcjonalne:

 • włączenie logowania SSO
 • definicja globalnych DataSpy dla wskazanych użytkowników (inny niż R5)
 •  podgląd logów systemu Infor EAM z poziomu aplikacji (np. logi serwera, logi sesji, logi serwera Apache)
 •  definicja mapowań skrótów klawiszowych
 •  definicja wybranych parametrów instalacyjnych dla siedziby
 •  nowe zmienne <> oraz <> do wykorzystania w definicji DataSpy

Cognos Report

 • platforma do tworzenia i generowania raportów
 •  narzędzie raportowe w pełni zintegrowane z systemem InforEAM
 •  generowanie raportu z poziomu zakładki Rekord
 •  narzędzie do tworzenia i modyfikacji raportów uruchamiane bezpośrednio z systemu InforEAM
 •  zestaw standardowych raportów – lista około 200 raportów