close

Eurotronic dla Saint-Gobain Sekurit HanGlas

Z sukcesem zakończyliśmy projekt modernizacji systemu klasy CMMS wspomagającego zarządzanie utrzymaniem ruchu w Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska. Jest to spółka należąca do Grupy Kapitałowej Saint Gobain, która specjalizuje się w produkcji szyb samochodowych. Zakres funkcjonalności aplikacji został poszerzony o wizualizację czynności przeglądowych. Ku zadowoleniu techników zaimplementowaliśmy rozwiązanie mobilne, które usprawnia realizację ich codziennych zadań. Co więcej, aplikacja została wzbogacona o obsługę planowanych czynności serwisowych zgodnie z metodologią „Kompleksowego Zarządzania Sprawnością Maszyn i Urządzeń” (ang. Total Productive Maintenance – TPM).

 

W ramach modernizacji aplikacji odpowiadaliśmy za proces pozyskania i dostawy niezbędnego sprzętu, nadzór nad jego instalacją, a także konfigurację i dostosowanie urządzeń do prawidłowego użytkowania. Klient ma możliwość obsługi prac wynikających z metodologii kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (ang. Total Productive Maintenance – TPM) dzięki odpowiedniemu definiowaniu i rejestracji czynności przeglądowych dla poszczególnych elementów linii – obszarów. Głównym ogniwem konfiguracji jest możliwość rejestracji danych za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet wraz z kontrolą poprawności danych oraz wizualizacją aktualnych czynności na ekranach telewizyjnych (moduł ANDON). Uruchomienie modułu E-Mobile pozwala technikom potwierdzać wykonane zlecenia w trybie on-line.

 

ANDON umożliwia podgląd czynności serwisowych oraz monitorowanie głównych statystyk z realizacji wcześniejszych czynności serwisowych (np. za ostatni tydzień, miesiąc itp.).

 

Rozbudowa systemu w zakresie specjalistycznych narzędzi wykorzystywanych w procesie wytwórczym (szkielety i formy Vabene) obejmowała m.in. obsługę planowania i rozliczania zadań cyklicznych (tj. konserwacje, przeglądy, kredowania, wymiany siatek na szkieletach chroniących piece stosowane w procesie produkcyjnym szyb), ewidencję dokumentacji technicznej i narzędzi produkcyjnych wraz z danymi technicznymi. Działania modernizacyjne dotyczyły także rejestrowania ruchów narzędzi oraz informacji o ich aktualnym umiejscowieniu.

 

Przeprowadzona została również aktualizacja systemu do jego najnowszej wersji. Rozbudowa konfiguracji systemu umożliwia planowanie czynności serwisowych i harmonogramowanie zadań pracowników z podziałem na brygady i zmiany. Rozszerzenie modułu mobilnego o nową funkcjonalność pozwala na rejestrowanie pomiarów eksploatacyjnych dla konkretnych urządzeń.

 

Zadowolony Klient zdecydował się na dalszą rozbudowę systemu, która zakłada przygotowanie oznakowania QR na liniach produkcyjnych i magazynach, co dodatkowo zwiększy efektywność rejestrowania danych w systemie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.