• Jakość
    Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

    Pracujemy nad nią każdego dnia.

  • Innowacyjność

    Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

  • Doświadczenie

    Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
    Wskazuje nam to dobry kierunku.

  • Bezpieczeństwo

    Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

    Ono daje nam poczucie spokoju.

close

SARM

System Automatycznego Rozliczania Mediów (SARM) to rozwiązanie przeznaczone do automatycznego monitorowania, raportowania i rozliczania zużycia różnego typu mediów przez najemców, wydziały/maszyny oraz przez różne grupy odbiorów przez nich używane: oświetlenie, klimatyzacja, serwerownia, produkcja. System SARM służy do zastosowań w budynkach oraz w przemyśle, wykorzystywany jest do rozliczania najemców w biurowcach, galeriach handlowych oraz do rozliczeń wewnątrzzakładowych wg. podziałów finansowo-organizacyjnych np.: energia elektryczna zużyta na oświetlenie, wytworzenie chłodu lub jeśli chodzi o przemysł np. na  koszty wytworzenia partii materiału lub składowania gotowych wyrobów w chłodni.

Wydzielenie odpływów mediów i wyposażenie ich w liczniki podłączone do systemu SARM umożliwia użytkownikom wgląd on-line w aktualne zużycie danego medium oraz koszty z podziałem na wcześniej zdefiniowane grupy odbiorów.

Sposobem na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych jest wydzielenie odpływów mediów na odbiorców i na grupy odbiorów; umożliwia to określenie ich rzeczywistych głównych kosztów (struktury, rozkładu w czasie i wartości), w celu:

  • dokładnego rozliczania z faktycznie zużytej ilości energii, wody itd. a nie ryczałtu;
  • optymalizacji pracy (np. czasu załączania układów lub zmianę algorytmów sterowania, oświetlenia, wentylatorów, nagrzewnic, itd.) w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
  • modernizację odbiorników i całych układów tam, gdzie nakłady w stosunku do oszczędności przyniosą największy efekt;
  • określenia faktycznego poziomu zapotrzebowania na dane medium w celu jego zabudżetowania i zamówienia (bez kar za przekroczenie lub niewykorzystywanie zamówionej wielkości).

System SARM pozwala uzyskać konkretny obraz pracy poszczególnych fragmentów oraz całej instalacji w postaci liczb przedstawionych w przejrzystych zestawieniach i wykresach. Bilanse wykonywane są zatem na podstawie miarodajnych danych spływających on-line, dzięki czemu dużo łatwiej i precyzyjniej można przeprowadzić analizę stopy zwrotu z inwestycji, czy dokonać rozliczeń.

Aplikacja SARM nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika żadnego dedykowanego oprogramowania. Do obsługi, konfiguracji i serwisowania systemu wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Konfiguracja jest intuicyjna i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy czy oprogramowania narzędziowego.

SARM

  • odczyt liczników, monitorowanie poprawności ich pracy oraz formatu danych (M-Bus, Modus);
  • lokalną archiwizację danych za okres roku, a nawet dłuższym, z odczytami dokonywanymi w odstępie 15 minutowym;
  • graficzne przedstawienie aktualnych i historycznych wartości zużycia (wykresy, tabele zestawień, alarmy);
  • zestawienia (wartości i wykresy) odczytów dobowych, miesięcznych i rocznych w podziale na poszczególnych najemców oraz globalnie.

System SARM dzięki możliwości wprowadzenia współczynnika opłat (indywidualnie na dane medium i danego najemcę) automatycznie wylicza i przedstawia, zarówno zużycie we właściwych jednostkach, jak i wielkość opłat z tym związaną. System umożliwia wyodrębnienie u danego najemcy kosztów/odpływów zgodnie z przeznaczeniem lub grupą np.:

  • chłodzenie
  • gniazda
  • gniazda komputerowe
  • klimatyzacja
  • ogrzewanie
  • oświetlenie główne
  • oświetlenie hali
  • oświetlenie klatki schodowej
  • oświetlenie parkingu
  • oświetlenie zewnętrzne
  • oświetlenie wystawy
  • podlewanie
  • pompy
  • produkcja
  • reklamy
  • serwerownia
  • UPS
  • wentylacja
  • zasilanie