• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

SARM

System Automatycznego Rozliczania Mediów (SARM) to rozwiązanie przeznaczone do automatycznego monitorowania, raportowania i rozliczania zużycia różnego typu mediów przez najemców, wydziały/maszyny oraz przez różne grupy odbiorów przez nich używane: oświetlenie, klimatyzacja, serwerownia, produkcja. System SARM służy do zastosowań w budynkach oraz w przemyśle, wykorzystywany jest do rozliczania najemców w biurowcach, galeriach handlowych oraz do rozliczeń wewnątrzzakładowych wg. podziałów finansowo-organizacyjnych np.: energia elektryczna zużyta na oświetlenie, wytworzenie chłodu lub jeśli chodzi o przemysł np. na  koszty wytworzenia partii materiału lub składowania gotowych wyrobów w chłodni.

Wydzielenie odpływów mediów i wyposażenie ich w liczniki podłączone do systemu SARM umożliwia użytkownikom wgląd on-line w aktualne zużycie danego medium oraz koszty z podziałem na wcześniej zdefiniowane grupy odbiorów.

Sposobem na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych jest wydzielenie odpływów mediów na odbiorców i na grupy odbiorów; umożliwia to określenie ich rzeczywistych głównych kosztów (struktury, rozkładu w czasie i wartości), w celu:

 • dokładnego rozliczania z faktycznie zużytej ilości energii, wody itd. a nie ryczałtu;
 • optymalizacji pracy (np. czasu załączania układów lub zmianę algorytmów sterowania, oświetlenia, wentylatorów, nagrzewnic, itd.) w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej;
 • modernizację odbiorników i całych układów tam, gdzie nakłady w stosunku do oszczędności przyniosą największy efekt;
 • określenia faktycznego poziomu zapotrzebowania na dane medium w celu jego zabudżetowania i zamówienia (bez kar za przekroczenie lub niewykorzystywanie zamówionej wielkości).

System SARM pozwala uzyskać konkretny obraz pracy poszczególnych fragmentów oraz całej instalacji w postaci liczb przedstawionych w przejrzystych zestawieniach i wykresach. Bilanse wykonywane są zatem na podstawie miarodajnych danych spływających on-line, dzięki czemu dużo łatwiej i precyzyjniej można przeprowadzić analizę stopy zwrotu z inwestycji, czy dokonać rozliczeń.

Aplikacja SARM nie wymaga instalacji na komputerze użytkownika żadnego dedykowanego oprogramowania. Do obsługi, konfiguracji i serwisowania systemu wystarczy zwykła przeglądarka internetowa. Konfiguracja jest intuicyjna i nie wymaga żadnej specjalistycznej wiedzy czy oprogramowania narzędziowego.

SARM

 • odczyt liczników, monitorowanie poprawności ich pracy oraz formatu danych (M-Bus, Modus);
 • lokalną archiwizację danych za okres roku, a nawet dłuższym, z odczytami dokonywanymi w odstępie 15 minutowym;
 • graficzne przedstawienie aktualnych i historycznych wartości zużycia (wykresy, tabele zestawień, alarmy);
 • zestawienia (wartości i wykresy) odczytów dobowych, miesięcznych i rocznych w podziale na poszczególnych najemców oraz globalnie.

System SARM dzięki możliwości wprowadzenia współczynnika opłat (indywidualnie na dane medium i danego najemcę) automatycznie wylicza i przedstawia, zarówno zużycie we właściwych jednostkach, jak i wielkość opłat z tym związaną. System umożliwia wyodrębnienie u danego najemcy kosztów/odpływów zgodnie z przeznaczeniem lub grupą np.:

 • chłodzenie
 • gniazda
 • gniazda komputerowe
 • klimatyzacja
 • ogrzewanie
 • oświetlenie główne
 • oświetlenie hali
 • oświetlenie klatki schodowej
 • oświetlenie parkingu
 • oświetlenie zewnętrzne
 • oświetlenie wystawy
 • podlewanie
 • pompy
 • produkcja
 • reklamy
 • serwerownia
 • UPS
 • wentylacja
 • zasilanie