• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

WEBVISION

WEBVISION – nowa generacja otwartych systemów BMS

WEBVISION to nowoczesny system zarządzania budynkami (BMS) oparty na technologii webowej. Dzięki swojej skalowalności pozwala monitorować i sterować zarówno pojedynczym obiektem, jak również wieloma budynkami i instalacjami rozproszonymi po całym świecie. Jego otwartość i przejrzystość umożliwia integrację rożnych urządzeń i systemów automatyki, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie pozwalające osiągnąć ekonomiczną efektywność pracy instalacji, bezpieczeństwo oraz wgląd w dane z pracy obiektu.

 

WEBVISION to pełna przejrzystość i otwartość już na etapie projektowania 

Wszystkie dane projektowe z aplikacji WEBPROJECT (narzędzie wspomagające proces planowania i projektowania) i WEBCADPRO (narzędzie do programowania roboczych sterowników) transmitowane są do WEBVISION w postaci gotowych ekranów operatorskich i hierarchicznej struktury menu. Zmiana tekstów czy dowolnych elementów w trakcie trwania cyklu projektowego powoduje automatyczną synchronizację danych we wszystkich aplikacjach systemu. Zapewnia to dostęp do zawsze aktualnych informacji wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu. Dzięki temu nawet złożone projekty pozostają aktualne i przejrzyste.

 

System WEBVISION oparty jest na otwartych standardach BACnet oraz OPC, dzięki czemu oferuje nieograniczone możliwości integracji z innymi aplikacjami (np. administracyjnymi i biznesowymi). Otwartość oraz szeroka gama oferowanych funkcji sprawiają, że WEBVISION nie tylko realizuje zadanie zautomatyzowanego zarządzania budynkami, ale również szeroko rozumianego majątku przedsiębiorstwa.

 

Optymalna komunikacja zapewnia bezpieczeństwo i wydajność na wszystkich poziomach

Oferowany przez nas system BMS dostarcza użytkownikowi niezbędne narzędzia do sprawnej komunikacji pomiędzy warstwą urządzeń obiektowych a poziomem zarządzania. System zbudowany jest w oparciu o architekturę klient/serwer. Aplikacja sterująca zbudowana jest w oparciu o strony www, a interfejs użytkownika stanowi zwykła przeglądarka internetowa. Do monitoringu i sterowania wykorzystywana jest istniejąca infrastruktura sieciowa (LAN), a połączenie z siecią Internet umożliwia zdalną pracę z systemem z każdego miejsca na ziemi bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

 

Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Baza danych stanowi jeden z głównych elementów zintegrowanego systemu sterowania, dlatego tak istotną kwestią jest jej zabezpieczenie. Konfiguracja praw dostępu gwarantuje, że użytkownicy będą mieli dostęp tylko do wyselekcjonowanych informacji. Sam dostęp natomiast zabezpieczony jest przed nieodpowiednimi osobami systemem haseł.

 

Zorientowany obiektowo system sterowania i monitoringu 

WEBVISION to:

 • Rozwinięta technologia internetowa pozwalająca na efektywne zarządzanie nie tylko lokalnymi systemami i budynkami, ale również rozproszonymi kompleksami wykorzystując mechanizmy GIS.
 • Skalowalna baza danych – źródłem danych dla stacji web serwer może być komputer znajdujący się w sieci lokalnej, jak i poza nią (modem/ISDN/DSL).
 • Funkcjonalne i przyjazne użytkownikowi narzędzie, które redukuje koszty prac inżynierskich, pozwala skrócić czas potrzebny na zapoznanie się z systemem, wpływając jednocześnie na większe bezpieczeństwo pracy.
 • Niższe koszty stacji roboczych – Technologia, z której korzysta system WEBVISION nie wymaga od stacji roboczych/operatorskich potężnych zasobów systemowych.
 • Prezentacja instalacji budynków i systemów w użytecznej formie graficznej. Użytkownik nie tylko obserwuje, ale również ma wpływ na pracę dowolnego punktu systemu.
 • Monitoring wybranych punktów – użytkownik może zobaczyć szczegółowe i rzeczywiste informacje o przebiegach, zmieniać wartości i parametry, potwierdzać alarmy, itp.
 • Przypisanie informacji do każdego dynamicznego elementu takiego jak tekst, obraz, rzeczywisty widok z kamery internetowej, itp.
 • Personalizowane środowisko pracy. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojego profilu w systemie zgodnie z indywidualnymi preferencjami.

Harmonogramy czasowe w WEBVISION

WEBVISION oferuje możliwość programowania wszystkich funkcji systemu BMS w zależności od kalendarza i pory dnia, w której określone zdarzenie ma wystąpić.

Harmonogramy czasowe:

 • Zależne czasowo przełączanie oraz funkcje żądania zapamiętania wartości mogą odnosić się zarówno do urządzeń w obiektach, jak i stacji operatorskich.
 • Zależne czasowo funkcje przełączania wykonywane są przy pomocy specjalnych skryptów, które można przypisać do określonego dnia tygodnia lub konkretnej daty.
 • Do jednego dnia można przypisać kilka skryptów (np.: kompleksowe zarządzanie oświetleniem z wielokrotnym przełączaniem w ciągu dnia).
 • Konfigurowanie sekwencji i opóźnienia załączania pozwala wyeliminować skokowe zmiany obciążenia.

Zarządzanie zdarzeniami w WEBVISION

Dopełnieniem funkcji harmonogramów czasowych i zdarzeń zależnych czasowo jest powiązanie wyzwalania akcji ze zmieniającymi się parametrami procesu. Oznacza to, że określone zdarzenie np. przekroczenie górnego progu zamówionej mocy wywołuje uruchomienie akcji wyłączenia mniej istotnych obwodów grzewczych. Wywoływane akcje (przełączania lub zmiany parametrów) mogą być łączone w grupy, które wyzwalane są sieciowo poprzez konkretne, pojedyncze zdarzenie lub kombinację kilku zdarzeń. Każdy taki zestaw może zostać zapisany w systemie jako makro i wykorzystywany wraz z innymi zdarzeniami.

 

Niezawodna ochrona we wszystkich obszarach budynku

W procesie planowania, implementacji i efektywnego użytkowania budynków jest jeden bardzo ważny aspekt, na który należy zwrócić szczególną uwagę – szeroko pojmowane bezpieczeństwo: ludzi, środowiska, dóbr, własności intelektualnej i materialnej. Wymogi odnośnie bezpieczeństwa mogą być bardzo złożone i dotyczyć różnych aspektów w zależności od architektury, typu powierzchni użytkowej, wielkości i położenia budynku.

WEBVISION jest w stanie zintegrować różne systemy niezbędne w celu bezpiecznego sterowania i zarządzania budynkiem:

 • System Ppoż.
 • System antywłamaniowy
 • Kontrolę dostępu
 • System video-monitoringu
 • Zarządzanie garażami
 • Kontrolę wyjść bezpieczeństwa
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarach niebezpiecznych (np. środowiska trujące, gazy, itd.)

 

Większa wydajność to inteligentne rozwiązanie na przyszłość

Innowacyjne działania w sektorze energetycznym powinny być w pierwszym rzędzie ukierunkowane na udoskonalenie znanych technologii, a w mniejszym stopniu na rozwijaniu zupełnie nowych. Optymalizacja powinna zawsze oznaczać doskonalenie użytkowania energii i ochronę dóbr naturalnych.

System BMS WEBVISION posiada profesjonalny system zarządzania energią WEBENCON, który w prosty sposób pomaga rozpoznać obszary potencjalnych optymalizacji; umożliwia kontrolowanie zużycia energii; wykrywa straty oraz pomaga zwiększyć jakość i wydajność instalacji budynkowych.

 

Monitorowanie i zarządzanie energią

Wszelkie działania, które przekładają się na redukcję kosztów mogą zostać osiągnięte w prosty sposób, jeżeli zostały zidentyfikowane możliwości optymalizacji. Moduł WEBVISION ENERGY LOG w przejrzysty i wiarygodny sposób wskazuje miejsca, w których należy podjąć określone działania i gdzie warto zainwestować, w celu zwiększenia oszczędności energii.

WEBVISION ENERGY LOG jest narzędziem służącym do zwiększenia efektywności energetycznej. Automatycznie rejestruje odczyty z liczników czasu pracy urządzeń, w przejrzysty sposób prezentuje zużycie energii oraz wskazuje słabe punkty instalacji zużywające największą ilość energii. Zgromadzone w tabelach dane o zużyciach miesięcznych/rocznych można wyeksportować w standardzie zgodnym z narzędziami pakietu MS Office w celu ich dalszej obróbki zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Analiza pozwala na szczegółowe oszacowanie zużycia energii w odniesieniu do obiektów referencyjnych oraz wskazanie potencjalnych obszarów, w których można dokonać optymalizacji i zastosować odpowiednie metod poprawiające wydajność.

 

Wartości progowe zużycia energii

Moduł ten jest kolejnym wysokiej klasy narzędziem systemu WEBVISION służącym do efektywnego zarządzania energią w systemach budynkowych.

Pozwala zrealizować następujące działania:

 • Kontroli i dokumentacji przekraczania wartości progowych,
 • Ograniczenia występowania obciążeń skokowych,
 • Oszczędzania energii i kosztów.

Moduł rejestruje przekraczanie wartości progowych w danym okresie pomiarowym przez wybrane parametry, a następnie zmienia sekwencję załączania lub wyłączania określone urządzeń. W ten sposób zostają zredukowane występujące skoki obciążenia, energia zaoszczędzona, a koszty zamawianej energii mogą być obniżone nawet o 40%. Dzięki temu modułowi można przełączać źródła ciepła i energii elektrycznej odpowiednio do prognozy zapotrzebowania i opłacalności zakupu lub wytworzenia.

 

WEBVISION – CHPP prognoza obciążenia

Moduł na podstawie danych historycznych generuje 24 godzinną prognozę zapotrzebowania na moc dla wszystkich komponentów systemu. Niezależnie od tego, w systemie mogą być również zaimplementowane dane wyspecyfikowane przez służby utrzymania ruchu.

 

WEBASSET

Moduł utrzymania ruchu i zarządzania serwisami WEBASSET zapewnia wszystkie narzędzia niezbędne do skutecznego administrowania systemami technicznymi oraz właściwej organizacji pracy służb utrzymania ruchu. Jedną z najistotniejszych cech systemu jest jego pełna integracja z modułem zarządzającym oraz systemami zewnętrznymi. Zaletą systemu jest jego całkowita spójność. Wszystkie komponenty systemu przypisane do zarządzania, serwisu i inspekcji są automatycznie importowane z narzędzia projektowego WEBPROJECT razem z kompletnymi informacjami technicznymi i finansowymi. Jednolity przepływ informacji od etapu projektowania do użytkowania budynku zapewnia stały dostęp do bieżących danych procesowych, pozwala uniknąć błędów, znacznie redukuje koszty operacyjne i serwisowe.

 

WEBVISION PDA

Sterowanie systemem BMS z każdego miejsca i w dowolnym momencie może się odbywać poprzez urządzenia mobilne typu PDA/Smartphone:

 • Dzięki korzystaniu ze standardowych narzędzi, nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na urządzeniu PDA
 • Możliwość korzystania z technologii WLAN, kontrola dostępu poprzez zabezpieczenie hasłem
 • Graficzne informowanie o alarmach
 • Automatycznie generowane okna dialogowe do sterowania systemem.

 

Otwarta architektura systemu BMS

Otwartość i możliwość integracji różnych systemów stanowią klucz do tworzenia rozwiązań spełniających wymagania stawiane systemom BMS obecnie oraz w przyszłości. Atutem systemu WEBIVISION jest profesjonalna implementacja standardów: BACnet, Web-serwer, XML, Ethernet, TCP/IP, OPC, CAN, KNX, LCN, DALI oraz LON umożliwiająca integrację z systemami: apartementowymi (kino domowe, systemy multimedialne i konferencyjne) ostrzegania o ryzyku (p-poż., SSWiN), kontroli dostępu, zarządzania majątkiem CMMS/EAM, biurowymi, ERP oraz przemysłowymi typu SCADA i DCS.

Moduł podstawowy WEBVISION zawiera wszystkie aplikacje i funkcje niezbędne do efektywnego zarządzania budynkiem:

 • Zintegrowaną technologię webową
 • Swobodnie konfigurowalne prawa dostępu i bazę użytkowników
 • Intuicyjny graficzny i tekstowy interfejs użytkownika dostępny z poziomu standardowych przeglądarek internetowych
 • Możliwość personalizowania środowiska pracy
 • Skalowalną wielkość systemu
 • Otwartą bazę danych SQL
 • Możliwość śledzenia wielu trendów różnych, wybranych parametrów
 • Trendy bieżące i historyczne dostępne w oknie przeglądarki internetowej z możliwością eksportu danych do formatów zgodnych ze standardowymi narzędziami pakietu MS Office
 • Moduł zarządzania alarmami i zdarzeniami
 • Zaimplementowaną obsługę protokołu BACnet wraz z funkcją skanowania sieci
 • Zaimplementowany standard OPC (od wersji WEBVISION medium)
 • Zintegrowaną w systemie obsługę wielu języków: włoski, holenderski, angielski, niemiecki, polski. Dodatkowe języki mogą zostać zaimplementowane na życzenie

Wszystkie moduły systemu WEBVISION mogą być używane zdalnie, poprzez połączenia modemowe, ISDN lub z wykorzystaniem technologii Internetowych. Stacją operatorską może być zwykły komputer wyposażony w przeglądarkę internetową. System nie wymaga instalacji dedykowanego oprogramowania (po stronie klienta/użytkownika) czy dodatkowych licencji.

WEBVISION oferuje szereg opcjonalnych modułów software’owych pozwalających na własną konfigurację systemu

 • Moduł do obsługi wiadomości e-mail, komunikacji bezprzewodowej, faksów, pagerów, wiadomości głosowych i SMS
 • WEBVISION PDA
 • Moduł funkcji czasowych, kalkulacji i godzin pracy
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zintegrowany monitoring video
 • Zarządzanie energią
 • WEBASSET
 • Proste technicznie połączenie do różnych instalacji budynkowych przy wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych
 • Integracja z istniejącymi systemami