• Jakość
  Jakość to ciągłe dążenie do doskonałości.

  Pracujemy nad nią każdego dnia.

 • Innowacyjność

  Pragnienie bycia pionierem stymuluje nasze innowacje. Sprawdź naszą ofertę systemów CMMS, systemów EAM oraz konserwacji.

 • Doświadczenie

  Tworzymy przyszłość, wykorzystując doświadczenie.
  Wskazuje nam to dobry kierunku.

 • Bezpieczeństwo

  Gwarancją naszego rozwoju jest bezpieczeństwo.

  Ono daje nam poczucie spokoju.

close

WEBCADPRO

WEBCADPRO jest kompleksowym narzędziem pozwalającym zaprogramować sterowniki EMS firmy GFR, zaprojektować komunikację pomiędzy urządzeniami, skonfigurować moduły I/O, jak i stworzyć aplikację wizualizacyjną zawierającą teksty, grafiki i trendy na terminale operatorskie. Funkcje zawarte w narzędziu pozwalają znacząco skrócić czas trwania prac inżynierskich, a tym samym zmniejszyć koszty związane z tworzeniem aplikacji do sterowania i monitorowania.

 

W skład oprogramowania WEBCADPRO wchodzi między innymi bardzo przydatne narzędzie do konfiguracji sieci BACnet. Moduł skanując sieć wykrywa wszystkie podłączone do niej urządzenia komunikujące się w standardzie BACnet oraz udostępnione przez nie zmienne wraz z pełnym opisem ich funkcji w instalacji. Dzięki temu narzędziu użytkownik ma do swojej dyspozycji kompletną i łatwą do szybkiego odświeżenia w przypadku zmian listę zmiennych, które może wykorzystać w aplikacji sterującej i wizualizacyjnej.

 

Cechą charakterystyczną oprogramowania jest bogata biblioteka zaawansowanych bloków funkcyjnych. Przy ich pomocy tworzenie nawet skomplikowanych programów dla sterownika przypomina tworzenie budowli z klocków. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia swoich własnych bloków – cały algorytm sterujący złożony z pojedynczych bloków można zapisać jako makro i wykorzystać w innej aplikacji.

 

Istotną zaletą systemu sterowania stworzonego w WEBCADPRO jest optymalne wykorzystanie rozproszonych zasobów systemowych – procesor – wbudowany w każdy moduł I/O. Podejście takie pozwala dystrybuować funkcje sterownicze pomiędzy poszczególne moduły odciążając jednostkę centralną – sterownik – od zbędnych obliczeń (konwersji, skalowania i filtrowania sygnałów I/O). Każdy moduł niezależnie może realizować zadania komunikacji z jednostką centralną w celu wymiany danych procesowych oraz samodzielnej obsługi sygnałów I/O. Umożliwia to np. powiązanie ze sobą bez udziału sterownika wejść i wyjść różnych modułów (sten wejść jednego modułu automatycznie wpływa na wysterowanie wyjść innego). Dzięki temu w przypadku awarii jednostki głównej, część zadań jest dalej realizowana.

 

Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest zwolnienie części zasobów, które można przeznaczyć na zapis w wewnętrznej pamięci dużo większej ilości danych, które posłużą np. do wizualizacji w postaci przebiegów – dokładniejszego odwzorowania procesu.

 

WEBCADPRO oferuje również funkcję błyskawicznego konfigurowanie wszystkich modułów I/O i komunikacyjnych podłączonych do magistrali CAN za pomocą wygodnego, wbudowanego narzędzia „Multilink Configuration”.