close

ANDON

Nieocenione narzędzie usprawniające organizację procesu produkcyjnego. Gwarantuje natychmiastową sygnalizację (wizualną i dźwiękową) usterek urządzeń produkcyjnych. Redukuje czas trwania przestojów produkcyjnych. Co więcej, zapewnia szybką reakcję służb technicznych odpowiedzialnych za usunięcie powstałej awarii. Wszystkie zdarzenia produkcyjne są rejestrowane i wizualizowane w systemie. ANDON na bieżąco prezentuje w sposób obrazowy wskaźniki oraz stan linii produkcyjnej. Zgłoszenia są komunikowane w formie graficznej i dźwiękowej.

 

Unikalne funkcjonalności modułu obejmują:

 • obsługę procesu zgłaszania i akceptacji zgłoszeń za pośrednictwem terminala z ekranem dotykowym
 • graficzną wizualizację informacji o zgłoszeniach na ekranie LCD – 42 calowy telewizor na linii lub na warsztacie utrzymania ruchu
 • sygnalizację dźwiękową o zgłoszeniu poprzez głośnik tubowy na linii lub na warsztacie utrzymania ruchu
 • powiadomienie osoby odpowiedzialnej za realizacje zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS
 • udostępnienie predefiniowanych raportów i zestawień typu MTBF MTTR na poziomie dowolnego komputera lub ekranu wizualizacji

 

O wysokiej użyteczności modułu ANDON decyduje zwiększenie dostępności instalacji oraz linii produkcyjnych. Tak spektakularne efekty uzyskuje się dzięki uproszczeniu sposobu rejestracji zgłoszeń oraz usprawnieniu procesu przekazywania informacji do osób odpowiedzialnych ze ich realizację.

 

 

Schemat wizualny i techniczny obrazujący rozwiązanie ANDON:

 

 

andon2

 

Wdrożenie modułu ANDON oznacza:

 • skrócenie czasu od momentu zgłoszenia do usunięcia usterki
 • raportowanie wskaźników obejmujących obszar niezawodności – MTBF, MTTR
 • dodatkowe raporty: DLE – dzienna efektywność produkcji, mikroprzestoje, awarie, TRS, NTRS
 • bieżącą wizualizację stanu pracy maszyn i linii produkcyjnej
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników uczestniczących w procesie produkcji
 • realizację strategii „Lean Manufacturing”
 • precyzyjny zakres informacji w raportach zmianowych z produkcji
 • redukcję wad produkowanych wyrobów, wzrost jakości

 

System ANDON dodatkowo posiada zdolność gromadzenia danych o stanie maszyny bezpośrednio ze sterowników PLC odpowiedzialnych za pracę urządzeń, bądź z systemów HMI/SCADA. Rozwiązanie automatycznie reaguje na przekroczenie tolerancji parametrów niedostrzegalnych dla operatora, wyprzedzając podjęcie przez niego stosownych działań.

 

Bogaty zbiór obsługiwanych interfejsów i driverów komunikacyjnych pozwala zintegrować system z platformą automatyki i systemami IT danego przedsiębiorstwa. W ten sposób może zostać wyeliminowana konieczność manualnego uruchamiania kolumn sygnalizacyjnych. Następuje automatyzacja procesu graficznej wizualizacji oraz bezpośrednia agregacja informacji o zgłoszeniach i wykonanych pracach w systemie CMMS/EAM.