SZEOR

System przeznaczony do ewidencji, odczytu i analizy parametrów eksploatacyjnych instalacji technologicznych, przesyłowych i magazynowych: rurociągów, zbiorników, aparatów i pozostałych urządzeń używanych w sektorze chemicznym i naftowym. 

SZEOR zapewnia wysoki stopień personalizacji, przez co czas wymagany na znalezienie potrzebnych informacji jest skrócony do minimum. Każdy z użytkowników dzięki mnogości funkcji będzie mógł skonfigurować ilość, formę oraz zakres wyświetlanych danych według własnych preferencji.

Funkcjonalność :

 • Minimalizację ryzyka utraty korzyści finansowych na skutek wystąpienia awarii na instalacji technologicznej lub przesyłowej;
 • Strukturalną ewidencję i paszportyzację instalacji technologicznych oraz pozostałych obiektów technicznych;
 • Ewidencję w centralnej bazie danych wszelkich dokonanych pomiarów i badań, m.in.: RTG, PMI, VT, PT, UT;
 • Zapewnienie jednolitego standardu rejestracji pomiaru oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą;
 • Analizy przyczynowo-skutkowe oraz określanie trendów postępującego ubytku grubości ścianek zgodne z normami: API570 7.1.1, 7.2; API574 11.2; ASME B31.3 304.1.2, 304.1, 304.5.3; API 579-1/ASME FFS-1;
 • Analizę i planowanie optymalnej częstości przeglądów wg metody Risk-based Inspections (RBI) na bazie:
 • trendu ubytku grubości ścianek;
 • terminu zużycia (cyklu życia);
 • indeksu krytyczności (poziomu ufności);
 • Planowanie inspekcji oraz ich rejestrację;
 • Zarządzanie dokumentacją techniczną;
 • Obsługę graficzną rysunków izometrycznych powiązanych z wynikami pomiarów;
 • Pełną integrację z przedsiębiorstwem klienta – w tym z CMMS, ERP;
Mobirise

PREZENTACJA

Wypełnij formularz, a my wyślemy na podany e-mail prezentację Naszego systemu i jeden z naszych konsultantów skontaktuje się w celu umówienia spotkania


Administratorem Twoich danych jest Eurotronic Sp. z o.o. (Adgar Park West / 5p., Al. Jerozolimskie 181 b, 02-222 Warszawa, email: sales@eurotronic.net.pl). Przetwarzamy Twoje dane (adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść wiadomości) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów: w celu komunikacji z Tobą i dla ochrony przed roszczeniami, przez okres niezbędny, nie dłużej niż do 10 lat od roku, w którym zakończono korespondencję, lecz nie krócej niż do zakończenia realizacji roszczeń związanych z umową i upłynięcia okresu przedawnienia. Współpracujemy z firmami hostingowymi, którym możemy przekazywać te dane (odbiorcy danych). Dane mogą być przekazywane poza UE, jedynie do Państw lub podmiotów zatwierdzonych prawem UE. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przeniesienia. Masz prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce lub jego odpowiednika w innym państwie UE. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez nas danych znajduje się w Polityce Prywatności .