• Quality

  Quality means continuously striving for perfection. 
  We are working on it every day.

 • Innovation

  The wish to be a pioneer stimulates our innovation. Check out our offer of minutes CMMS systems, EAM systems as well as maintenance.

 • Experience

  We are shaping the future by drawing on experience.
  It points us in the right direction.

 • Security

  Security is the guarantee of our development.
  It gives us a sense of reassurance.

close

ZMT Service

Funkcjonalność systemu ZMT Service jest adresowana do firm wykonawczych oferujących usługi remontowe, serwisowe, konstrukcyjno-montażowe, jak również do typowych firm budowlanych. W odróżnieniu od klasycznego zastosowania systemu ZMT dla obszaru utrzymywania obiektów własnych ZMT Service jest rozwiązaniem wspierającym przygotowanie, realizację i rozliczenie prac na rzecz zewnętrznych odbiorców usług. Jest to więc zintegrowany system obsługujący działalność podstawową firm wykonawczych.

 

Oferowana funkcjonalność systemu obejmuje:

 • moduł zgłoszeń serwisowych klientów wprowadzanych online lub poprzez infolinię;
 • pełne zarządzanie umowami z klientami zlecającymi prace firmie wykonawczej;
 • kalkulację ofertową, opracowanie ofert oraz przesyłanie ofert w trybie online;
 • przyjmowanie bieżących zamówień na usługi;
 • przygotowanie techniczne zleceń wykonawczych (kalkulacja robót, dokumentacja, zasoby realizacyjne);
 • opracowanie budżetu zlecenia wg zadań, zasobów i okresów;
 • zakupy materiałowe wg potrzeb wynikających ze zleceń lub stanów magazynowych;
 • kontraktowanie podwykonawców robót;
 • gospodarkę magazynową – stany zapasów i wszelkie transakcje magazynowe (dostępne funkcje zastosowania kodów kreskowych);
 • przygotowanie harmonogramu Gantta dla zadań zlecenia;
 • bieżące raportowanie postępu w realizacji zakresu robót;
 • ewidencję zużycia materiałów, pracy sprzętu i transportu;
 • monitorowanie i zatwierdzanie wykonania zakresów robót podwykonawców;
 • wystawianie i rejestracja zatwierdzeń protokołów odbioru robót;
 • generowanie faktur sprzedaży dla zakresów objętych protokołami odbioru;
 • rozliczanie zleceń i analiza wykonania zamówień i umów.

Wszelkie ponoszone nakłady i koszty mogą być przypisywane do elementów kalkulacji realizacyjnej, co jest zgodne ze standardami nowoczesnego controllingu operacyjnego budów.

Po zakończeniu realizacji zlecenia zakres zlecenia, zużyte materiały, komponenty i pracochłonność mogą być odnoszone na odpowiednie  obiekty w bazie danych, np. obiekty techniczne Klienta w celu aktualizacji ich historii serwisowej. Jest to istotne np. w przypadku związania się z Klientem długoterminową umową serwisową.

 

System zawiera również liczne katalogi zasobów własnych: bazę sprzętu, narzędzi i wyposażenia, pracowników technicznych oraz specjalności zawodowych.
Standardowo oferowany jest bogaty zestaw raportów, strona domowa prezentująca w formie graficznej zestawy wskaźników oraz analizy i statystyki na podstawie danych zawartych w bazie.

Eurotronic zapewnia pełną integrację ZMT Service z obecnie posiadanymi systemami i bazami danych przedsiębiorstwa.

W ramach usprawniania procesu przepływu informacji system dysponuje mechanizmem powiadomień, który stosując różne środki przekazuje uprawnionym pracownikom informacje np.
o nowym zleceniu poprzez email, telefon komórkowy, czy też tablet.

 

ZMT może stanowić interesującą alternatywę dla tych firm i instytucji, które z różnych powodów nie są zainteresowane inwestowaniem w renomowane systemy EAM oferowane przez światowych potentatów.